Работите ли безопасно на височина?

Всякакви дейности, извършвани на повече от два метра височина, изискват използването на лични предпазни средства (ЛПС), за да се елиминира рискът от падане . В допълнение, тези, които работят на височина, знаят колко е важно да имат 100% надеждни ЛПС.

Гарантиране на максимална безопасност и предотвратяване на падания при работа на височина е основното качество на Easy Moveмногофункционалното спирачно устройство на Climbing technology.

Интуитивен и лесен за използване , Easy Move е еволюцията на устройството Stop & Go, създадено от  компанията преди повече от 25 години и световен основател за реализацията на многофункционални предпазители от падане.

Малък и с целенасочено опростен дизайн, предлагащ максимална лекота на използване, всеки отделен предпазител  Easy Move  се произвежда съгласно строги процедури, необходими за осигуряване на високо качество и безопасност . Детайлите на Easy Move са малки, но много важни. Например регулиращият лост е позициониран така, че да не се използва случайно, а напротив, да се използва само когато е необходимо .

 

 

Многофункционално устройство 3 в 1

 

 

Характеристиките му на лекота и компактност се надминават от многофункционалните му приложения. Спирачното устройство Easy Move може да се използва в три режима : режим на задържане при падане , режим на блокиране или като регулатор на въжето .

 

 

 

Използва се в режим на задържане при падане (EN 353-2: 2002 / EN 12841: 2006-A); Easy Move позволява изкачване и спускане по вертикална линия безопасно и без намеса на потребителя, като незабавно блокира в случай на падане.

Плъзгането по въжето е улеснено от изучената форма на регулиращия лост (в положение GO), управляван от конектора, когато се натисне нагоре.
Вместо това, като преместите лоста в позиция REST , устройството се плъзга нагоре, като запазва позицията на въжето. Това ви позволява по време на работната фаза да сведете до минимум потенциалния фактор на падане .
Например, изображението показва работна ситуация с  Easy Move, разположен на линията за безопасност над оператора. По този начин потенциалният фактор на падане се свежда до минимум.

 

 

Режим на блокиране (EN 12841: 2006-B) Easy Move се плъзга нагоре и блокира в позицията, където е в момента, в който е натоварен с теглото на оператора. Регулиращият лост трябва да е в положение REST .

 

 

 

 

 

Като регулатор  на въжето (EN 358: 1999).

Easy Move ви позволява да се приближите или да се отдалечите от котвата. Също така в този случай лостът за регулиране трябва да е в положение REST .